Přejít na obsah

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good

Pomozme urychlit digitální inkluzi v Česku, aby mohli všichni využívat výhod, které digitální doba přináší

Získejte až šestiměsíční technickou podporu díky programu Google.org Fellowship a až 2 miliony eur na financování vašeho projektu v rámci grantové výzvy Tech for Social Good.

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good je otevřená výzva pro evropské neziskové organizace, akademické nebo výzkumné instituce a sociální podniky, které hledají technickou a finanční podporu pro projekty v oblasti řešení společenských problémů s využitím digitálních technologií. V Česku se zaměříme na podporu digitální inkluze.

Věříme, že inovace a inkluze mohou jít ruku v ruce. Pro ekonomický rozvoj jsou dnes zásadní digitální technologie – které však musí pomáhat všem. Protože chceme v Česku podpořit digitální budoucnost pro všechny, obracíme se na lokální organizace, aby vyvinuly inovativní řešení, která podpoří digitální inkluzi pro jednotlivce a skupiny, které to potřebují nejvíce.

Poprvé v Česku získají vybrané projekty kromě finančních prostředků také technickou podporu díky programu Google.org Fellowship.

Google.org Fellowship je program, v rámci něhož poskytne Google tým svých zaměstnanců (softwarových inženýrů, produktových manažerů, UX výzkumníků a dalších). Společně se zaměstnanci organizace budou pracovat na vytvoření produktů či služeb s pozitivním dopadem. Mezi organizace, které v minulosti získaly pomoc od Google.org Fellows, patří například Lékaři bez hranic, Tech To The Rescue nebo Diagoriente.

Než se přihlásíte, zeptejte se sami sebe, jestli váš projekt...

 • Bude mít dopad?

  Jak váš projekt řeší problémy digitálního začleňování v Česku a jaký z něj budou mít lidé prospěch? Je návrh podložen výzkumem a daty? Jak může tým Google.org Fellows a jejich odborné znalosti pomoci urychlit výsledky a rozšířit dopad navrhovaného projektu?

 • Je proveditelný?

  Máte zdroje, realistický plán a odborné znalosti (např. technický personál a infrastrukturu), abyste mohli svůj projekt uskutečnit? Počítá váš plán s tím, jak efektivně začlenit a využít odborné znalosti Google.org Fellows v průběhu šesti měsíců?

 • Využívá technologie?

  V čem spočívá kouzlo, které urychlí vaše řešení nebo umožní nové způsoby řešení problému? Podporovány jsou projekty, které zodpovědně využívají technologie, jako jsou umělá inteligence, strojové učení nebo datová věda.

 • Je dlouhodobě udržitelný?

  Pokud bude váš projekt úspěšný, jak bude pokračovat i po skončení podpory ze strany Google.org? Návrhy by měly obsahovat také plán, jak se bude váš projekt vyvíjet i po skončení působení týmu Google.org Fellows ve vaší organizaci.

Jak se přihlásit

 • 1Podání přihlášky

  Organizace, které splňují podmínky, mohou předložit návrh, jak by využily pomoc v podobě programu Google.org Fellowship a finančních prostředků na podporu jejich projektu.

 • 2Výběr organizací

  Google.org spolu s partnery a experty přezkoumá a vybere nejlepší žadatele.

 • 3Financování a podpora

  Vybrané organizace získají pro bono podporu na plný úvazek po dobu až šesti měsíců od týmu Google.org Fellows a dodatečné finanční prostředky.

Příběhy úspěšných

Předchozí programy Google.org Fellowship pomohly mnoha organizacím vyvinout škálovatelná řešení společenských problémů. Přečtěte si více o příbězích zakladatelů těchto projektů a o jejich dopadu.

Získejte užitečné tipy pro vaši přihlášku

Víme, že máte skvělé nápady, jak používat „Tech for Social Good“, proto vám chceme pomoci, aby váš návrh zazářil. V níže uvedeném zdroji Workshop pro podání přihlášky rozebíráme jednotlivá kritéria pro podání přihlášky a poskytujeme podrobné příklady toho, jak by členové Google.org mohli podpořit váš projekt.

Součástí expertního
panelu jsou:

 • Tania le Moigne

  Ředitelka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky společnosti Google

 • Jan Míča

  Vedoucí Oddělení Evropské digitální agendy, Kancelář místopředsedy vlády pro digitalizaci ČR

 • Jaromír Novák

  Partner pro vztahy s veřejnou správou v CZNIC a NIX.CZ, bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu

 • Dita Formánková

  Zakladatelka a předsedkyně správní rady Czechitas, ředitelka pro diverzitu, inkluzi a komunity ve společnosti Avast

 • Robert Basch

  CSR Manager, Livesport

 • Daniel Prokop

  Sociolog a zakladatel PAQ Research

Pod záštitou

Časté otázky

O grantové výzvě

Co je výzva Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good?

Výzva Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good je otevřená výzva pro evropské neziskové organizace, akademické nebo výzkumné instituce a sociální podniky, které hledají technickou a finanční podporu pro projekty v oblasti řešení společenských problémů s využitím digitálních technologií. V Česku se zaměříme na podporu digitální inkluze. Úspěšní žadatelé získají až šestiměsíční pro bono podporu na plný úvazek od týmu Google.org Fellows a finanční prostředky ve výši až 2 milionů eur.

Jaký typ projektů hledáte?

Chceme podpořit organizace s projekty, které budou využívat technologie k řešení společenských výzev – konkrétně k vytváření ekonomických příležitostí a digitální inkluze. Tyto technické projekty by měly také využívat jedinečné dovednosti týmu Google.org Fellows (softwarových inženýrů, UX výzkumníků a designérů, produktových marketérů, datových vědců, produktových manažerů a programových manažerů) k vytvoření hmatatelné změny.

Kdy je otevřena výzva Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good?

Přihlášky budeme přijímat od 1. listopadu 2022 a doporučujeme je odeslat do 20. února 2023. Organizace vybrané k získání pro bono technické podpory a k financování budou oznámeny ve druhé polovině roku 2023.

Co příjemci obdrží?

Úspěšní žadatelé získají až šestiměsíční pro bono podporu na plný úvazek od týmu Google.org Fellows a až 2 miliony eur na podporu svého projektu.

Google.org Fellowship

Co je Google.org Fellowship?

Google.org Fellowship umožňuje týmům zaměstnanců společnosti Google absolvovat až šestiměsíční pro bono práci na plný úvazek, a urychlit tak dopad technických projektů ve vybraných organizacích. Zaměstnanci společnosti Google pomáhají zaměstnancům organizace vytvářet škálovatelná řešení a pracují v týmu pod vedením organizace, aby zajistili, že jejich práce bude mít udržitelný a trvalý dopad.

Kdo jsou Google.org Fellows?

Google.org Fellows jsou zaměstnanci společnosti Google, kteří opustí své každodenní zaměstnání ve společnosti Google, aby pro vaši organizaci pracovali pro bono na konkrétním technickém projektu společně se zaměstnanci vaší organizace.

Jaký typ podpory by moje organizace od Google.org Fellows získala?

V závislosti na rozsahu projektu předloženého organizací se může jednat o 5–15 zaměstnanců, kteří budou pracovat na plný úvazek po dobu až šesti měsíců. Tým může zahrnovat softwarové inženýry, UX výzkumníky a designéry, produktové marketéry, datové vědce, produktové a programové manažery.

Jaký typ organizací je nejvhodnější pro týmy Google.org Fellows?

Kromě výběrových kritérií vykazovaly předchozí organizace, které obdržely Google.org Fellowship, následující charakteristiky:

 • přístup k inženýrským talentům a infrastruktuře, která může zcela zaměstnat tým Google.org Fellows a udržet projekt i po skončení dotace,
 • znalost angličtiny v rámci hlavního projektového týmu, která umožní komunikaci v rámci potenciálně globálního týmu Google.org Fellows.

Vstup a způsobilost

Kdo je způsobilý?

Výzvy se může zúčastnit jakákoli nezisková charitativní organizace, jiná nezisková organizace, veřejná nebo soukromá akademická nebo výzkumná instituce nebo ziskový sociální podnik s projektem, který má výslovně charitativní účel. Vaše organizace musí mít sídlo v zemi vašeho bydliště v Evropě (uvedené v Podmínkách) Jednotlivci bez organizační příslušnosti jsou bohužel nezpůsobilí.

Jaké jsou Podmínky?

Žadatelé musí při podání žádosti o účast ve výzvě souhlasit s podmínkami výzvy Google.org Impact Challenge. Úspěšní příjemci musejí podepsat smlouvu o poradenství bez poplatku, která obsahuje právní podmínky pro bono podpory, a jedinečné podmínky rozsahu projektu, které stanoví podrobnosti o rozsahu pro bono projektu, službách a výsledcích. Příjemci musí podepsat smlouvu o poradenství a dokumenty o rozsahu projektu, aby mohli získat podporu od týmu Google.org Fellows. Úspěšní příjemci musejí navíc souhlasit s podmínkami smlouvy o poskytnutí finančních prostředků, které poskytuje společnost Google nebo nadace Tides Foundation, partner společnosti Google pro správu grantů. Rozsah práce, výše finančních prostředků, počet spolupracovníků a výběr organizací, které získají finanční prostředky a/nebo podporu Google.org Fellowship, jsou na výhradním uvážení společnosti Google. Společnost Google může podle svého uvážení zaměřit finanční prostředky a/nebo podporu Google.org Fellowship na konkrétní geografické oblasti.

Můžeme se přihlásit, pokud jsme ziskový podnik se sociálním dopadem?

Ziskové podniky, které jsou registrovány nebo založeny podle zákonů jedné ze způsobilých zemí, mohou podat žádost, pokud má jimi navrhovaný projekt výslovně charitativní účel a jsou ochotny otevřít zdrojové kódy všech duševních vlastnictví vytvořených (nebo distribuovaných) za finanční prostředky.

Může moje organizace podat společnou žádost s jinou organizací?

Registrovaným žadatelem může být pouze jedna organizace, ale vítáme a podporujeme spolupráci – zejména mezi odborníky z technického a sociálního sektoru. V žádosti můžete uvést partnery, kteří budou pro vaši práci rozhodující. Pokud bude vaše žádost vybrána k získání finančních prostředků a Google.org Fellowship, bude žádající organizace jediným příjemcem finančních prostředků a pro bono podpory, ale může subfinancovat nebo uzavřít subdodavatelskou smlouvu s dalšími organizacemi za účelem dokončení navrhovaného projektu, pokud všechny organizace dodrží podmínky smlouvy o poradenství, rozsahu projektu a dohody o financování.

V jakém jazyce mám podat žádost?

Otázky v přihlášce se zobrazují v angličtině, ale odpovědi na přihlášku lze podat v angličtině nebo češtině. Upozorňujeme, že pro úspěšné přijetí odborných asistentů Google.org Fellows ve vaší organizaci důrazně doporučujeme, aby v projektovém týmu byl alespoň jeden člověk, který plynně hovoří anglicky.

Může moje organizace předložit více než jeden nápad?

Doporučujeme vám, abyste důkladně zvážili, který projekt nejlépe odpovídá našim kritériím pro podání žádosti a silným stránkám vaší organizace. Pokud však máte dva nesouvisející projekty, o nichž se domníváte, že by každý z nich byl vhodným kandidátem, podejte pro každý z nich samostatnou žádost. Každý projekt budeme posuzovat nezávisle. Žádná organizace nesmí podat více než dvě žádosti, s výjimkou případů popsaných níže.

Co když pracuji pro velkou organizaci, například univerzitu, která má mnoho oddělení. Můžeme podat více žádostí?

Velké organizace, jakými jsou vysoké školy a univerzity, mohou podat více žádostí. V případě vysokých škol a univerzit žádáme, aby každý hlavní řešitel předložil pouze jednu žádost. Upozorňujeme, že výzva Google.org Impact Challenge není příležitostí k financování návrhů na výzkum. Hledáme projekty s jasnými vizemi a akčními plány, které mají vytvořit inspirativní konečný dopad.

Důvěrné informace / Duševní vlastnictví

Budou podrobnosti o představě projektu, který předkládáme, důvěrné?

Ne. Google.org nebude vaši žádost považovat za důvěrnou nebo chráněnou a podrobnosti o vašem projektu mohou být poskytnuty interním nebo externím odborníkům z celé Evropy za účelem vyhodnocení vašeho návrhu. Proto ve své žádosti neuvádějte žádné chráněné nebo důvěrné informace. Pokud bude vaše organizace vybrána k financování, bude shrnutí vašeho projektu zpřístupněno veřejnosti na internetových stránkách Google.org Impact Challenge a/nebo na dalších kanálech společnosti Google.

Kdo je vlastníkem duševního vlastnictví vytvořeného příjemci financování?

Jsme přesvědčeni, že projekty podporované našimi Google.org Fellows a naším financováním by měly být přínosné pro všechny. Pokud bude vaše organizace vybrána k získání podpory Google.org, bude standardní smlouva o poradenství a financování vyžadovat, aby veškeré duševní vlastnictví vytvořené (nebo distribuované) s podporou Google.org Fellows nebo financováním Google.org bylo zdarma zpřístupněno veřejnosti pod povolenou licencí open source.

Informace o projektu

Co máte na mysli, když říkáte „projekt“?

Projekt je vaší organizací navržená koncepce a plán realizace, jak urychlit digitální inkluzi. Pokud budete vybráni jako příjemci, finanční prostředky podpoří realizaci tohoto projektu. Potřebujeme tedy přesně vědět, jak vám financování pomůže váš plán uskutečnit.

Může být projekt ve fázi nápadu? Musí se jednat o nový nápad mé organizace?

Ano, rádi zvážíme nápady v rané fázi s jasným a proveditelným plánem realizace, který bude přínosem pro společnost. Nápady nemusí být zcela nové – ve skutečnosti již mohou být rozpracované. Ve všech případech bychom rádi slyšeli, jak přesně grant a pro bono podpora změní váš postup směrem k realizaci, rozsahu a dopadu.

Pokud podobnou myšlenku v současné době realizuje jiná organizace, můžeme ji přesto předložit?

Ano, ale myslete prosím na to, že projekty budou hodnoceny částečně na základě jejich inovativního přístupu a potenciálu k rozšíření. Sdělte nám, prosím, jak a proč je vaše realizace pro komunitu inovativní, proč je pouze vaše organizace vhodná k realizaci konceptu způsobem, který bude úspěšnější, nebo jak plánujete spolupracovat s jinými organizacemi, abyste uspěli.

V jakém časovém období by měly být finanční prostředky vyčerpány?

Očekáváme, že finanční prostředky budou vyčerpány v průběhu 12 až 36 měsíců.

Mohou být finanční prostředky použity na financování režijních a personálních nákladů?

Finanční prostředky lze použít na režijní a personální náklady, ale převážná většina dotace by měla být věnována na realizaci projektu. Ziskové organizace mohou použít prostředky pouze na personální a režijní náklady přímo související s charitativním projektem. Všechny organizace by měly mít režijní výdaje omezené na 10 % celkového rozpočtu nebo méně. Tato maximální míra se vztahuje na primárního příjemce finančních prostředků, dílčí příjemce a subdodavatele. Odborníci Google.org Fellows navíc pracují pro bono a není třeba s nimi počítat v odhadovaném rozpočtu.

Co společnost Google myslí odpovědnou umělou inteligenci?

Je navrhované využití umělé inteligence v souladu se zásadami společnosti Google v oblasti umělé inteligence? Praktický návod naleznete v Zásadách odpovědné umělé inteligence společnosti Google.

Odeslání žádosti

Mohu před vyplněním žádosti získat kopii otázek k žádosti?

Ano, kopii otázek k žádosti najdete zde.

Můžeme k žádosti připojit přílohy nebo další informace?

Žádost obsahuje možnost uvést odkazy na další zdroje. Bohužel nemůžeme přijímat žádné přílohy nad rámec těch, na které je odkazováno jako na dodatečné materiály ve formuláři žádosti.

Mohu si na webu uložit koncept své žádosti, pokud ji chci později upravit?

Ne. Žádosti nelze ukládat pro pozdější doplnění, proto doporučujeme nejprve si předpřipravit návrh odpovědí v samostatném dokumentu, a formulář žádosti vyplnit, až když je celá žádost připravena k odeslání.

Jak zajistím, aby byla moje žádost úspěšně odeslána?

Ujistěte se, že jsou vyplněna všechna požadovaná pole a že se vejdete do daného limitu slov, a poté klikněte na tlačítko Odeslat. Pokud byla žádost úspěšně odeslána, zobrazí se obrazovka se zprávou potvrzující, že jsme vaši žádost přijali, a obdržíte také potvrzující e-mail zaslaný na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Odeslal/a jsem svou žádost. Co mám nyní dělat?

To je skvělá zpráva – děkujeme vám za podání žádosti. Žádné další kroky nejsou nutné. Pokud budeme potřebovat další informace, ozveme se vám a vybraným organizacím oznámíme, jakmile bude rozhodnuto.

Potřebuji k podání žádosti účet Google?

Ne, účet Google není potřeba.

Budou přezkoumány všechny žádosti?

Ano, jednotlivě přezkoumáme všechny přijaté způsobilé žádosti.

Co když mám ještě nějaké doplňující otázky?

Kontaktujte nás prosím na adrese czechia-techforsocialgood-challenge@google.com.