Hoppa över till innehåll

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good

Tillsammans kan vi arbeta för att främja svenska hållbara lösningar

Få heltidsstöd i upp till sex månader från ett team av Google.org Fellows. Du kan dessutom få upp till 3 miljoner euro i bidrag för Tech for Social Good-projekt.

The Google.org Impact Challenge Tech for Social Good

Teknologi kan spela en viktig roll i att tackla några av vår tids viktigaste utmaningar - inte minst på klimatområdet. Som ett av världens mest innovativa länder och en plats där ambitiösa entreprenörer och ideella organisationer har sin grogrund, är Sverige välpositionerat för att ta vara på de digitala möjligheterna och skapa skalbara lösningar för vår planet.

Oavsett om det gäller nya energilösningar, främjandet av utsläppsminskningar eller projekt för andra komplexa hållbarhetsfrågor, vill Google vara med och stötta organisationer som använder teknik för att göra det enklare för individer, samhällen, företag och regeringar att nå sina mål - speciellt på klimatområdet.

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good är ett initiativ för ideella organisationer, akademiska eller forskningsinstitutioner och sociala företag att ansöka om finansiering och teknisk hjälp av Google för att främja ideella hållbarhetsprojekt. Ansöknade organisationer har möjlighet att få upp till sex månaders pro bono-stöd av Google-anställda på heltid samt finansiering på upp till tre miljoner euro.

Detta är Googles första öppna initiativ i Sverige där organisationer, förutom bidrag, även kan söka Google.org Fellowship.

Google.org Fellowship är ett program som erbjuder organisationer ett team av Google-anställda - från mjukvaruingenjörer till produkt- och UX-experter - att arbeta tillsammans med organisationens personal för att bygga skalbara lösningar med långvarig effekt. Några exempel på organisationer som tidigare fått stöd av Google.org Fellows inkluderar Normative, Open Food Facts, och Full Fact.

Innan du ansöker: Fråga dig själv om ditt projekt kommer att...

 • ha genomslagskraft?

  På vilket sätt är ditt projekt ett svar på hållbarhetsutmaningar i Sverige och hur gynnas människor av det? Hur kan du tydligt mäta framgången med hjälp av data och forskning? Hur kan ett team från Google.org Fellows med deras unika expertis hjälpa ditt projekt att få ett bredare genomslag?

 • vara genomförbart?

  Har du resurserna, en realistisk plan och expertisen för att förverkliga ditt projekt? Du bör på ett tydligt sätt beskriva hur ett team av Google.org Fellows på heltid under ett halvår kan ta ditt projekt till nästa nivå.

 • använda teknik?

  Vad är den magiska ingrediensen som kan påskynda din lösning eller möjliggöra nya sätt att lösa problem? Lösningar som på ett ansvarsfullt sätt tillämpar artificiell intelligens, maskininlärning eller datavetenskap uppmuntras.

 • vara hållbart och skalbart?

  Om projektet godkänns, hur kan det då fortsätta att utvecklas vidare även efter stödet från Google.org? Ett förslag bör omfatta en plan för hur projektet kan upprätthållas under och efter stödet från ett team av Google.org Fellows.

Så ansöker du

 • 1Organisationer ansöker

  Stödberättigade organisationer kan lämna in projektförslag om hur de tänker använda stödet från Google.org Fellowship och extra bidrag för att utveckla välgörenhetsprojekt.

 • 2Val av organisationer

  Google.org tillsammans med partner och experter utvärderar och väljer ut toppkandidater.

 • 3Finansiering och stöd

  Utvalda organisationer får heltidsstöd i upp till sex månader från ett pro bono-team av Google.org Fellows och extra bidrag.

Framgångsberättelser

Tidigare Google.org Fellowships har hjälpt många organisationer att bygga skalbara lösningar på samhällsutmaningar. Ta reda på mer om vilken påverkan de har haft av de grundare som välkomnade dem till sina team.

Få användbara tips för din ansökan

Vi vet att du har bra idéer om hur du använder "Tech for Social Good" så vi vill hjälpa dig att få ditt förslag att skina. I nedan Application Workshop delar vi upp var och en av ansökningskriterierna. Vi ger även exempel på hur Google.org Fellows kan stötta ditt projekt.

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good - Application Workshop (Sverige)

Spela upp video

Experter kommer att inkludera

 • Victor Galaz

  Researcher and docent in political science, Stockholm Resilience Centre

 • Sara Öhrvall

  Senior advisor to CEO, Axel Johnson

 • Kristian Rönn

  CEO, Normative

 • Gustaf Lind

  General secretary, WWF-Sweden

 • Mala Valroy

  Investment manager, Industrifonden

Och i samarbete med

Tillsammans mot en mer hållbar framtid

Att minska våra klimatavtryck är en av vår tids största utmaningar.
Tillsammans kan vi göra skillnad för en mer hållbar framtid.

Vanliga frågor

Om

Vad är Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good?

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good är en öppen utlysning till svenska och andra europeiska ideella organisationer, akademiska institutioner, forskningsinstitut, samhällsorgan och sociala företag . Den riktiar sig till dig som söker teknisk hjälp och finansiering för samhällsnyttiga projekt med fokus på samhällsfrågor. Utvalda sökanden får upp till sex månaders pro bono-stöd på heltid av Google.org Fellows-team och upp till tre miljoner euro i finansiering.

Vilken typ av projekt letar ni efter?

Vi vill stödja organisationer vars projekt använder teknik för att skapa katalytiska effekter, särskilt på klimatområdet. Sådana tekniska projekt bör även ta tillvara de unika kunskaperna hos Google.org Fellows – som programvaruingenjörer, UX-forskare och designer, medarbetare inom produktmarknadsföring, datavetare, produktchefer och program managers – för att åstadkomma märkbara förändringar.

När pågår Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good?

Vi tar emot ansökningar från och med den 10 mars 2023. Vi uppmanar er att ansöka senast den 21 april 2023. De organisationer som väljs ut till tekniskt pro bono-stöd och finansiering presenteras under andra halvåret 2023.

Vad får de organisationer som väljs ut?

Utvalda sökanden får upp till sex månaders pro bono-stöd på heltid från ett team av Google.org Fellows och upp till tre miljoner euro för att finansiera sina projekt.

Google.org Fellowship

Vad är Google.org Fellowship?

Google.org Fellowship ger team av Google-medarbetare möjlighet att utföra upp till sex månaders pro bono-arbete på heltid för att påskynda effekterna av tekniska projekt för utvalda organisationer. Fellows hjälper personalen i organisationen att bygga upp skalbara lösningar. De arbetar som ett team på uppdrag av organisationen för att säkerställa att arbetet får en hållbar och bestående effekt.

Vilka är Google.org Fellows?

Google.org Fellows är Google-personal som lämnar sina vanliga jobb på Google för att jobba ideellt för din organisation. De kommer att jobba med ett specifikt tekniskt projekt tillsammans med personalen i er organisation.

Vilken sorts stöd kan min organisation få av Google.org Fellows?

Beroende på omfattningen av det projekt som organisationen har lämnat in kan ett team av 5-15 Google.org Fellows, som arbetar heltid i upp till sex månader – bestå av programvaruingenjörer, UX-designer och forskare, medarbetare inom produktmarknadsföring, datavetare, produktchefer och projektledare.

Vilken typ av organisationer är bäst lämpade för Google.org Fellows?

Utöver urvalskriterierna har tidigare organisationer som fått Google.org Fellowships haft följande egenskaper:

 • Tillgång till teknisk talang och infrastruktur som kan ta emot ett team av Google.org Fellows och driva projektet vidare även efter avslutat Fellowship
 • Goda kunskaper i engelska i projektets kärngrupp för att möjliggöra kommunikation i ett potentiellt globalt team av Google.org Fellows.

Anmälan och stödberättigande

Vem är stödberättigad?

Utmaningen är öppen för alla samhällsnyttiga ideella organisationer, andra ideella organisationer, offentliga eller privata akademiska institutioner eller forskningsinstitutioner, samhällsorgan eller vinstdrivande sociala företag. Projektet ska ha ett tydligt syfte med hur det bidrar till samhällsnytta. Din organisation måste också ha ett registrerat kontor i det europeiska land där du är bosatt (som anges i våra villkor). Personer utan organisationstillhörighet är dessvärre inte stödberättigade.

Vilka villkor gäller?

När ni ansöker om att delta i utmaningen måste ni godkänna villkoren för Google.org Impact Challenge. Mottagare som får stöd måste underteckna ett konsultavtal utan avgift som innehåller de juridiska villkoren och bestämmelserna för pro bono-uppdrag och en unik projektbeskrivning som beskriver detaljerna för pro bono-projektets omfattning, tjänster och leveranser. Mottagare måste underteckna konsultavtalet och dokumenten om projektomfattning för att få stöd från Google.org Fellows. Dessutom måste de utvalda mottagarna godkänna villkoren i ett avtal med Google eller Tides Foundation, Googles partner för administration av bidrag, om de vill ta emot finansiering från Google. Google bestämmer arbetets omfattning, belopp och storlek på finansieringen, antal Fellowship-bidrag samt vilka organisationer som valts ut för Fellowship-bidrag och/eller finansiering. Google kan inrikta stipendier och/eller finansiering på särskilda geografiska områden.

Kan vi ansöka, om vi är ett vinstdrivande företag med social inriktning?

Vinstdrivande företag som är registrerade eller grundade enligt gällande lagstiftning i ett av de stödberättigade länderna kan ansöka. Det föreslagna projektet måste ha ett uttryckligt välgörenhetssyfte. Företaget måste även dela sin öppna källkod och dela de immateriella tillgångar som skapats med hjälp av Google.org Fellows – eller distribuerats – med stöd av finansieringen.

Kan min organisation lämna in en gemensam ansökan med en annan organisation?

Endast en organisation kan vara registrerad som sökande. Vi välkomnar och uppmuntrar givetvis samarbete, särskilt mellan experter från den tekniska och sociala sektorn. I ansökan kan ni ange vilka partners som är viktiga för ert arbete. Om er ansökan väljs ut för att få Google.org Fellowship och finansiering är den sökande organisationen den enda mottagaren av pro bono-stöd och finansiering. Den får delfinansiera eller ingå underleverantörsavtal med andra organisationer för att genomföra det föreslagna projektet. Det förutsätter att alla organisationer följer villkoren i konsultavtalet, projektomfattningen och finansieringsavtalet.

På vilket språk lämnar jag in min ansökan?

Ansökningsfrågorna visas på engelska, men ansökningssvaren kan lämnas in på svenska, engelska, franska, italienska eller tjeckiska. Observera att vi kräver att minst en person talar flytande engelska i ert projektteam och rekommenderar starkt att alla i ert projektteam talar flytande engelska för att ert samarbete med Google.org Fellows ska lyckas.

Kan min organisation lämna in mer än en idé?

Vi uppmuntrar er att noga överväga vilket projekt som stämmer bäst överens med våra urvalskriterier och din organisations starka sidor. Om ni har två projekt som inte har någon anknytning till varandra, men som ni anser är två bra kandidater, kan ni skicka in en separat ansökan för varje projekt. Vi kommer att granska varje projekt enskilt. Ingen organisation får dock lämna in fler än två ansökningar, utom i de fall som beskrivs nedan.

Vad gör jag om jag arbetar för en stor organisation, till exempel ett universitet som har många institutioner - kan vi skicka in flera ansökningar?

Större organisationer som högskolor och universitet får lämna in flera ansökningar. När det gäller högskolor och universitet ber vi respektive ansvarig projektledare att lämna in endast ett förslag. Observera att Google.org Impact Challenge inte erbjuder någon möjlighet att stödja forskningsförslag. Vi söker projekt med tydliga visioner och handlingsplaner som syftar till att skapa inspirerande slutresultat.

Konfidentiell och immaterialrättslig information

Kommer uppgifter i vår föreslagna projektidé att behandlas konfidentiellt?

Nej, er ansökan kommer inte att behandlas konfidentiellt eller hållas immaterialrättsligt skyddad, och uppgifterna om ert projekt kan delas med interna eller externa experter i Europa för att utvärdera ert förslag. Skicka därför inte in några immateriella eller konfidentiella uppgifter i ansökan. Om er organisation väljs ut för att få pro bono-stöd och finansiering görs er projektsammanfattning tillgänglig för allmänheten på webbplatsen Google.org Impact Challenge och/eller andra Google-kanaler.

Vem äger den immateriella egendom som skapats av utvalda organisationer?

Vi anser att projekt som stöds av våra Google.org Fellows och vår finansiering ska gynna alla. Om er organisation väljs ut för att få stöd från Google.org kommer standardkonsult- och finansieringsavtalet att kräva att all immateriell egendom som skapas eller distribueras med stöd av Google.org Fellows eller finansiering från Google.org ska vara tillgänglig kostnadsfritt för allmänheten med en tillåtande öppen källkodslicens.

Projektinformation

Vad menar ni med ”projekt”?

Ett projekt är er organisations förslag till koncept och genomförandeplan om hur ni tänker använda teknik för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Om ni blir utvalda kommer Google.org att stödja genomförandet av projektet. Därför måste vi veta exakt hur pro bono-stödet och finansieringen kan hjälpa er att förverkliga er plan.

Kan projektet fortfarande vara på idéstadiet, och måste det vara en ny idé för min organisation?

Ja, vi tittar gärna på idéer i ett tidigt skede, om det finns en tydlig och genomförbar plan för att sjösätta idén och om den kommer att vara till nytta för samhället. Det behöver inte vara några nya idéer, och de kan även vara under utveckling. Vi vill dock alltid veta exakt hur ett pro bono-stöd och en finansiering skulle kunna förändra ditt arbete i riktning mot förverkligande, skalning och påverkan.

Om en annan organisation för tillfället har ett liknande koncept, kan vi ändå skicka in vår idé?

Ja, men tänk på att projekten delvis kommer att utvärderas utifrån hur innovativt utformade de är och hur de kan skalas upp. Berätta för oss hur och varför ert sätt att genomföra projektet är nyskapande och tillför nytänk till samhället. Varför er organisation är särskilt lämpad för att genomföra konceptet på ett sätt som är mer framgångsrikt än andra och hur ni planerar att samarbeta med andra organisationer för att nå framgång.

Under vilken tidsperiod ska medlen användas?

Vi utgår från att finansieringen används under en period på mellan 12 till 36 månader.

Kan pengarna användas för att finansiera omkostnader och personalkostnader? Krävs finansiering för Google.org Fellows?

Finansieringen kan användas till omkostnader och personalkostnader, men merparten av anslaget bör gå till att genomföra projektet. Vinstdrivande organisationer får endast använda medel till personal- och omkostnader som är direkt kopplade till det samhällsnyttiga projektet. Alla organisationer bör ha omkostnader på högst 10 % av den totala budgeten. Denna maxnivå gäller för primär stödmottagare, understödsmottagare och underleverantörer. Google.org Fellows arbetar pro bono, och de behöver inte redovisas i din budget.

Vad menar Google med ansvarsfull AI?

Är den föreslagna användningen av artificiell intelligens förenlig med Googles AI-principer? Se Googles praxis för ansvarsfull AI som ger en praktisk vägledning.

Process

Kan jag få en kopia av ansökningsfrågorna innan jag fyller i ansökan?

Ja, du hittar en kopia av ansökningsfrågorna här.

Kan vi bifoga bilagor eller ytterligare information till ansökan?

I ansökan kan ni ange länkar till fler resurser. Dessvärre kan vi dock inte ta emot andra bilagor än de som är länkade som ytterligare material i ansökningsformuläret.

Kan jag spara ett utkast till min ansökan på webbplatsen, om jag vill ändra den senare?

Nej, ansökningar kan inte sparas för att slutföras senare. Därför rekommenderar vi att ni först skriver era utkast på svar i ett separat dokument och fyller i ansökningsformuläret först när hela ansökan är färdigställd för inlämning.

Hur kan jag vara säker på att min ansökan har skickats in på rätt sätt?

Kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda och att de håller sig inom angivna gränser. Klicka sedan på knappen för att skicka in. När ansökan har skickats in kan du se ett meddelande som bekräftar att vi har tagit emot ansökan. Ni får även en e-postbekräftelse till den e-postadress som ni har tillhandahållit.

Jag har skickat in min ansökan, vad gör jag nu?

Strålande nyheter – tack så mycket för er ansökan. Nu krävs inte några ytterligare åtgärder. Vi kontaktar er om vi behöver mer information och meddelar senare vilka organisationer som valts ut när vi har fattat vårt beslut.

Behöver jag ett Google-konto för att ansöka?

Nej, ni behöver inget Google-konto.

Kommer ni att granska alla ansökningar?

Ja, vi kommer att granska alla stödberättigade ansökningar som vi får in.

Vad gör jag om jag fortfarande har frågor efter att jag har läst era vanliga frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss på sweden-techforsocialgood-challenge@google.com.