Hoppa över till innehåll

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good

Tillsammans kan vi arbeta för att främja svenska hållbara lösningar

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good

Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good bidrar med finansiering och teknisk hjälp till europeiska organisationer som vill driva projekt inriktade på samhällsproblem på lokal nivå. Teknologi kan spela en viktig roll i att tackla några av vår tids viktigaste utmaningar - inte minst på klimatområdet. Som ett av världens mest innovativa länder och en plats där ambitiösa entreprenörer och ideella organisationer har sin grogrund, är Sverige välpositionerat för att ta vara på de digitala möjligheterna och skapa skalbara lösningar för vår planet.

Oavsett om det gäller nya energilösningar, främjandet av utsläppsminskningar eller projekt för andra komplexa hållbarhetsfrågor, vill Google vara med och stötta organisationer som använder teknik för att göra det enklare för individer, samhällen, företag och regeringar att nå sina mål - speciellt på klimatområdet.

Möt organisationerna

Det är med glädje vi nu kan presentera våra utvalda projekt till Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good i Sverige, som får ett stöd på totalt tre miljoner euro.

Följande projektet får också tekniskt stöd på heltid pro bono i upp till sex månader från Google.org Fellowship – ett program där organisationer får ett Google-team som samarbetar med deras medarbetare för att utveckla skalbara lösningar som ger bestående resultat.

Vår panel av experter har inkluderat

 • Victor Galaz

  Researcher and docent in political science, Stockholm Resilience Centre

 • Sara Öhrvall

  Senior Advisor och Styrelseledamot Investor, Bonnier Books, Axfood

 • Kristian Rönn

  CEO, Normative

 • Gustaf Lind

  General secretary, WWF-Sweden

 • Mala Valroy

  Investment manager, Industrifonden